XIX Curs d'orgue del Maresme

Preus

  1. Drets d'inscripció: 40€
  2. Tipus d'alumne
    1. Actiu: 70€
    2. Oient: 20€

Per tant, el cost total per un alumne actiu és de 110€ (40+70).
El cost total per un alumne oient és de 60€ (40+20).


El pagament es realitzarà per transferència bancària a:

"Associació per la Música d’Orgue de Cabrera de Mar"

Caixa d’Estalvis "La Caixa": nº. 2100.1379.05.0200063477

Beques

Es concedeixen 3 beques amb un import de 110€ cadascuna.
Termini màxim de sol·licitud: fins el 15 de juliol.
Es precisa adjuntar currículum, amb un màxim d'una pàgina.

El curs

Edicions passades

L'orgue

El lloc

Alumnes

Usuari  
Clau  

XVIII Cicle d'orgue 2008